ชื่อองค์กรบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่ชั้น 7 อาคารศรีอยุธยา เลขที่ 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
ก่อตั้งพ.ศ. 2535
ทุนจดทะเบียน160 ล้านบาท
ยอดขาย1,390 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2559)
พนักงาน97 คน (ณ เดือนเมษายน 2560)
รวมไปถึงพนักงานชาวญี่ปุ่น 6 คนในประเทศไทย
ผู้มีอำนาจลงนามคุณอัตสุชิ โอคาดะ, ประธานและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ธนาคารหลักมิซูโฮ คอร์ปอร์เรตแบงค์ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารโตเกียว - มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
ผู้ถือหุ้น อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น (44%)
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ (56%)
ซึ่งประกอบไปด้วย:
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อ สำนักงานใหญ่ : โทรศัพท์ 0 2248 7221 โทรสาร 0 2248 7223
สำนักงานศูนย์วิศวกรรม : โทรศัพท์ 0 2819 1491 โทรสาร 0 2819 1490
2530เปิดสํานักงานตัวแทนในกรุงเทพฯ ประเทศไทย
2535ก่อตั้งบริษัท ไลเฟค (ประเทศไทย) จํากัด ณ กรุงเทพฯ
2544เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จํากัด
2559เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท
อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น
อาคารโตเกียว ชั้น 2
5-13-23 คามาตะ, โคโต-คุ
โตเกียว 144-0052 ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์ +81 3 5480 5061 โทรสาร +81 3 5714 5441
(คุณยามากุชิ ฝ่ายการตลาด)
www.ajieng.co.jp