โครงการงานซ่อมแซมพื้นสำหรับโรงงานผลิตอาหารแห้ง
สถานที่ตั้งโฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม
ลูกค้าบริษัทผู้ผลิตอาหารแห้งจากประเทศญี่ปุ่น
กำหนดแล้วเสร็จพฤศจิกายน 2555
ออกแบบรายละเอียด การรื้อถอนวัสดุปูพื้นเดิม งานเคลือบรองพื้น
งานเคลือบสีจริง บริหารจัดการทำงาน
งานรื้อถอนพื้นเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน และเคลือบพื้นใหม่สำหรับโรงงานผลิตผักอบแห้ง
งานบริการรวมไปถึงการคัดเลือกวัสดุเคลือบพื้นที่ทนความร้อน ง่ายต่อการรักษาความสะอาด
และมีอายุการใช้งานยาวนาน และงานรื้อถอนวัสดุปูพื้นเดิมออกทั้งหมด