โครงการโรงงานใหม่ในเมืองคาราวาง
ของบริษัท พี.ที. อายิโนะโมะโต๊ะ (อินโดนีเซีย) จำกัด
สถานที่ตั้งเมืองคาราวาง ประเทศอินโดนีเซีย
ลูกค้าบริษัท พี.ที. อายิโนะโมะโต๊ะ (อินโดนีเซีย) จำกัด
กำหนดแล้วเสร็จกันยายน 2555
ออกแบบรายละเอียด งานบริหารการก่อสร้าง การผลิตและการจัดหาอุปกรณ์
บริหารงานท่อลำเลียง บริหารงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ
โรงงานใหม่ได้รับการก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร
“Masako®” ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โรงงานใหม่แห่งนี้จะเป็นฐานการผลิตสำหรับ
ภาคตะวันตกของอินโดนีเซียและประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
เมื่อรวมกับโรงงานในโมโจเกอร์โต พี.ที. อายิโนะโมะโต๊ะ จะมีกำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้น
50% จากปัจจุบัน

พื้นที่ก่อสร้าง: ประมาณ 167,000 ตารางเมตร
เงินลงทุนทั้งสิ้น: 382.3 พันล้านรูเปีย (ประมาณ 39.4 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ)


* 1 บาท = USD 0.03364, 100IDR = USD 0.0132 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556)