บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จํากัด

AJINOMOTO ENGINEERING 2001 (THAILAND) CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ กทม.

อาคารศรีอยุธยา ชั้น7 487/1 ถนนศรีอยุธยา
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2248 7221-2 | โทรสาร 0 2248 7223

สำนักงาน พระประแดง

6 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0 2819 1491 | โทรสาร 0 2819 1490

สำนักงาน อยุธยา

55/5 หมู่ 2 ถนนบางปะหัน – นครหลวง ตำบลบางระกำ
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
โทรศัพท์ 0 3524 9400 | โทรสาร 0 3524 9428

สำนักงาน กำแพงเพชร

369 หมู่ 3 บ้านท่าเสลียง ตำบลคณฑี อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0 5586 7737 | โทรสาร 0 5586 7759

สำนักงาน หนองแค

45 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ถนนพหลโยธิน
ตำบลคอกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์ 0 3637 6200 | โทรสาร 0 3637 6254

สำนักงาน ปทุมธานี

99 หมู่ 1 ถนนบางกะดีสายใน ตำบลบางกะดี
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2963 9044 | โทรสาร 0 2963 9043

Buy now