บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จํากัด

AJINOMOTO ENGINEERING 2001 (THAILAND) CO., LTD.

โครงการ

งานซ่อมแซมพื้นสำหรับโรงงานผลิตอาหารแห้ง

สถานที่ตั้ง

โฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม

ลูกค้า

บริษัทผู้ผลิตอาหารแห้งจากประเทศญี่ปุ่น

กำหนดแล้วเสร็จ

พฤศจิกายน 2555

ออกแบบรายละเอียด การรื้อถอนวัสดุปูพื้นเดิม งานเคลือบรองพื้น
งานเคลือบสีจริง บริหารจัดการทำงาน

งานรื้อถอนพื้นเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน และเคลือบพื้นใหม่สำหรับโรงงานผลิตผักอบแห้ง
งานบริการรวมไปถึงการคัดเลือกวัสดุเคลือบพื้นที่ทนความร้อน ง่ายต่อการรักษาความสะอาด
และมีอายุการใช้งานยาวนาน และงานรื้อถอนวัสดุปูพื้นเดิมออกทั้งหมด

Buy now