บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จํากัด

AJINOMOTO ENGINEERING 2001 (THAILAND) CO., LTD.

工事名

Karawang New Factory of P.T. Ajinomoto Indonesia

場所

Karawang Industrial Estate, West Java, Indonesia

顧客

P.T. Ajinomoto Indonesia

完工

September 2012

詳細設計、機器購入、機器製作
配管、電気、計装の施工監理

風味調味料 Masakoยฎ の増産対応工事。
新工場は、インドネシア西部、中東、北アフリカのイスラム諸国への
供給拠点として建設されました。
この工事により、既存生産能力の50%分の増産が可能となりました。

延床面積: 約 167,000 m2

投資額: IDR 382.3 billion (ca. USD 39.4 million*)

* 1 THB = USD 0.03364, 100IDR = USD 0.0132 (As of 6 March 2013)

Buy now