บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จํากัด

AJINOMOTO ENGINEERING 2001 (THAILAND) CO., LTD.

工事名

Ayutthaya New Factory of Ajinomoto Co., Thailand

場所

Ayutthaya Province, Thailand

顧客

Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd.

完工

March 2013 (Scheduled)

詳細設計、建設工事、機器製作、機器調達および設計 電気、計装、試運転調整、施工管理

糖蜜、タピオカスターチから発酵法により
Ajinomoto® を年間60,000ton 製造する工場を新設。

総投資額: THB 5,390 million (ca. USD 181.3 million*)

Buy now